Linux. Programowanie Systemowe. Wydanie II Robert Love

ISBN: 9781492013709

Published:

ebook

420 pages


Description

Linux. Programowanie Systemowe. Wydanie II  by  Robert   Love

Linux. Programowanie Systemowe. Wydanie II by Robert Love
| ebook | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 420 pages | ISBN: 9781492013709 | 5.28 Mb

Przewodnik po j?drze sytemu Linux!J?dro systemu Linux to jeden z najwi?kszych projektow rozwijanych przez ogromn? spo?eczno . Setki wolontariuszy dniami i nocami rozwijaj? najwa?niejszy element tego systemu operacyjnego. I robi? to naprawd?MorePrzewodnik po j?drze sytemu Linux!J?dro systemu Linux to jeden z najwi?kszych projektow rozwijanych przez ogromn?

spo?eczno . Setki wolontariuszy dniami i nocami rozwijaj? najwa?niejszy element tego systemu operacyjnego. I robi? to naprawd? skutecznie! Ka?de kolejne wydanie Linuksa zawiera dziesi?tki nowinek oraz ulepsze? - jest coraz szybsze, bezpieczniejsze i po prostu lepsze. Jednak pocz?tkuj?cy programi?ci mog? mie? problemy z wykorzystaniem us?ug dostarczanych przez kernel.

Masz obawy, ?e nie odnajdziesz si? w g?szczu mo?liwo?ci wspo?czesnego j?dra systemu Linux?Ta ksi ka rozwieje je w mig. Jest to wyj?tkowa pozycja na rynku wydawniczym, zg biaj?ca w?a?nie te tajemnice. W trakcie lektury nauczysz si? tworzy? niskopoziomowe oprogramowanie, ktore b?dzie si? komunikowa?o bezpo?rednio z j?drem systemu. Operacje wej?cia i wyj?cia, strumienie, zdarzenia, procesy to tylko cz elementow, ktore b?yskawicznie opanujesz.

Ponadto nauczysz si? zarz?dza? katalogami i plikami oraz poznasz koncepcj? sygna?ow. Ksi ka ta jest niezast?pionym ?rod?em informacji dla wszystkich programistow pracuj?cych z j?drem Linuksa. Docenisz t? lektur?!Poznaj: metody zarz?dzania procesamizastosowanie sygna?owzaawansowane interfejsy wej?cia i wyj?ciaj?dro systemu od podszewki Poznaj j?dro systemu od podszewki!Robert Love - od wielu lat jest u?ytkownikiem i wspo?tworc?

systemu Linux. Rozwija ?rodowisko graficzne GNOME oraz j?dro systemu. Pracuje jako projektant oprogramowania w firmie Google, by? te? cz?onkiem zespo?u projektuj?cego system operacyjny Android. Jest autorem licznych ksi ek po?wi?conych programowaniu w systemie Linux.Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Linux. Programowanie Systemowe. Wydanie II":


laxicoia.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us