ร่างนางรำ อรุโณชา

ISBN:

Published: February 2015

Paperback

313 pages


Description

ร่างนางรำ  by  อรุโณชา

ร่างนางรำ by อรุโณชา
February 2015 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 313 pages | ISBN: | 10.24 Mb

“ทุกคนลวนทำเพือรัก เพราะรักเพียงเทานัน”เพราะรักจึงอยากครอบครอง นันคือเหตุผลงายๆ กับทุกสิงทีตามมา…เมือสัตยาผูตกยากหลงรักรอมเปญ นางรำแหงกัมพูชาตัวเขากลับไมมีอะไรควรคาเธอผูเลืองชือชายหนุมหมายกลับเมืองไทยเพือสรางตัวใหสมรักแตโชคชะตาพลิกผัน เมือศศิประภาผูMore“ทุกคนล้วนทำเพื่อรัก เพราะรักเพียงเท่านั้น”เพราะรักจึงอยากครอบครอง นั่นคือเหตุผลง่ายๆ กับทุกสิ่งที่ตามมา…เมื่อสัตยาผู้ตกยากหลงรักรอมเปญ นางรำแห่งกัมพูชาตัวเขากลับไม่มีอะไรควรค่าเธอผู้เลื่องชื่อชายหนุ่มหมายกลับเมืองไทยเพื่อสร้างตัวให้สมรักแต่โชคชะตาพลิกผัน เมื่อศศิประภาผู้เพียบพร้อมวางแผนแยบยลกำจัดนางรำและลูกน้อยเพื่อให้ได้เคียงคู่เขาครั้นจะสมหวัง ปราโมทย์ญาติผู้พี่กลับนำหนังมนุษย์มาให้สัตยาวาดภาพก่อเกิดร่างรอมเปญผู้เคืองแค้นเพราะคิดว่าสัตยาสั่งฆ่าตนผีสาวทำให้เขาหลงมนตร์เสน่ห์ แต่เธอกลับหวั่นไหวไปด้วยแม้สัตยารักฝังใจแต่ก็สำนึกว่าตนมีพันธะแล้วส่วนศศิประภากลับหวงรักสามีจนยากแยกแยะดีชั่วเรื่องราวสุดแสนชอกช้ำระกำใจจะลงเอยเช่นไรเมื่อนางมนุษย์และผีสาวต่างก็ทำเพื่อความรักเพียงเท่านั้น…Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "ร่างนางรำ":


laxicoia.com

©2011-2015 | DMCA | Contact us